Projekt DIGITÁLNÍ STORYTELLING pro nevládní sektor (Digi.Story)

Program Erasmus+ Partnerství pro spolupráci v oblasti vzdělávání dospělých (Výzva 2023: KA210-ADU)

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evroské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Krátce o projektu

Projekt Digi.Story realizujeme společně s dalšími dvěma partnery z Itálie (asociace L’Altra Città) a Litvy (Alytus School of Music). Odpovědná společnost se podílí na přípravě a realizaci workshopů.

Projekt je realizován v rámci Partnerství pro spolupráci v oblasti programu vzdělávání dospělých Erasmus+. Webové stránky projektu jsou v přípravě.

Cíle projektu

Cílem projektu je, aby si skupina mladých lidí ve věku od 18 do 35 let osvojila/upevnila umění vyprávět příběh a digitální dovednosti a zároveň podpořila svou aktivní účast ve svých komunitách prostřednictvím tvorby multimediálního narativního obsahu schopného vyprávět zajímavý příběh. Vyprávět příběh s pomocí digitálních nástrojů se naučí v rámci 8 workshopů kurzu digitálního storytellingu, který bude probíhat od června do září 2023. Kurz bude probíhat online v angličtině a učit na něm budou lektoři ze tří partnerských zemí. Zúčastní se ho 30 účastníků (10 z každé partnerské země) z nejméně ze 3 nevládních organizací.

Partneři projektu