Projekt STem vzdělávací program na měření znečištění ovzduší (AIR) ve školách (STAIR)

Program Erasmus+ Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání (Výzva 2022: KA221-SCH)

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Proč měřit kvalitu ovzduší ve školách?

Četné výzkumy poukazují na to, že znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách je spolu s mikroklimatickým komfortem důležitým faktorem ovlivňujícím zdraví studentů a zaměstnanců, a to zejména u nejzranitelnějších skupin, jako jsou děti, dospívající a alergici a astmatici.

Přítomnost znečišťujících látek ve vnitřním ovzduší tříd a školního prostředí je dána nejen venkovním znečištěním, ale také stavebními vlastnostmi školní budovy.

Soubor nástrojů

Učitelé, kteří využijí tento soubor nástrojů, získají znalosti a kompetence potřebné k podpoře a propagaci zdravějšího přístupu k vnitřnímu prostředí ve svých běžných třídách, aby tyto kompetence předali žákům. Sada nástrojů má být praktickým nástrojem, který učitelé mohou používat ve třídě jako učební pomůcku pro rozvoj kompetencí. 

Mezi hlavní témata, kterými se soubor nástrojů zabývá, patří:

  • pochopení hlavních pojmů hlavních biologických a fyzikálních principů, které regulují zdraví našeho těla, a toho, jak na ně působí prostředí;
  • porozumět tomu, jak navrhnout budování zdravějšího prostředí ve své škole;
  • pochopit, jak by zdravější pracovní/studijní/životní prostředí mohlo pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života.
Experimenty (aktivity do škol)
Experiment 1
Plynné složky vzduchu

Určete, jaký vliv mohou mít různé molekuly plynů (v tomto případě kyslíku a oxidu uhličitého), které tvoří směs obvykle nazývanou vzduch, na chemický proces.

Experiment 2
Výroba černého uhlíku

Cílem je pozorovat černý uhlík unikající z výrobního zdroje a vyzkoušet si jeho povahu jako pevné a stále hořlavé molekuly uhlí navzdory jeho nízké hmotnosti, která se přenáší plyny, jako je oxid uhličitý.

Experiment 3
Vlhkost v horkém a studeném vzduchu

Cílem experimentu je změřit pomocí termohygrometru vyrobeného pomocí Arduina díky čidlu DHT22 z řídicí jednotky kvality vzduchu STAIR, jak teplota vzduchu ovlivňuje relativní vlhkost v místnosti.

Experiment 4
Rozdílný tlak pro studený a teplý vzduch

Cílem experimentu je ukázat praktickým přístupem rozdílné vlastnosti teplého a studeného vzduchu, které souvisejí s rozdílem objemu a tlaku působícího na pevný předmět nebo nádobu.

Experiment 4
Vyhovuje vaše třída požadavkům na teplotu a vlhkost?

Cílem je prostřednictvím série měření navržených a provedených studenty a týkajících se vlhkosti a teploty vzduchu analyzovat, zda učebna splňuje platné předpisy.

Metodika a materiály ke stažení:

Partneři projektu