Vhodné využívání sociálních médií k boji proti dezinformacím a falešným zprávám (WISE-ME)

Program Erasmus+ Partnerství pro spolupráci v oblasti školního vzdělávání (Výzva 2023: KA220-SCH)

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA).  Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Zveme školy, aby se s námi podílely na projektu WISE-ME. Zanechte nám kontakt na vaši školu prostřednictvím formuláře:

Jaký je cíl projektu?

Vzhledem k rostoucímu fenoménu dezinformací a falešných zpráv, stejně jako intenzivnímu využívání sociálních sítí věříme, že je důležité podporovat učitele a studenty základních a středních škol (12 – 17 let) v této oblasti. Naším cílem je poskytnout učitelům inovativní zdroje ke zlepšení jejich mediální a digitální gramotnosti, aby mohli tyto dovednosti propagovat mezi svými studenty a ve třídě.

Jak to uděláme?

Projekt proběhne v několika fázích a vyústí v řadu zdrojů, které budou dostupné učitelům a studentům:

  • Manuál pro učitele, který představí konkrétní didaktické postupy pro práci se sociálními médii ve vztahu k dezinformacím a fake news,
  • Online vzdělávací platforma, která poskytne autonomní podporu učitelům a studentům v řešení přístupu dezinformací a fake news s využitím sociálních sítí jako vzdělávacího prostředí,
  • Vzdělávací chatbot s umělou inteligencí, který pomůže studentům autonomně řešit pochybnosti a informační potřeby týkající se dezinformací a fake news s využitím sociálních sítí jako vzdělávacího prostředí.

S kým na tvorbě materiálů spolupracujeme?

Do projektu jsou zapojeni partneři ze šesti evropských zemích: ze Španělska, Rakouska, Dánska, Řecka, Bulharska a Česka.

Odborné zázemí v oblasti didaktiky zajišťuje zapojení odborných pracovníků z Univerzity Nebrija z Madridu. Docentka Ana Pérez Escoda z Univerzity Nebrija, která se podílí na realizaci projektu, působí v oblasti informačních a komunikačních technologií na Fakultě komunikace a umění Univerzity Nebrija a je odbornicí na digitální komunikaci, média, sociální sítě a digitální a mediální gramotnost.

Představení partnerů projektu najdete na webových stránkách projektu.

Jaký je harmonogram projektu?

  • Květen a červen 2024: Dotazník zaměřený na využívání sociálních médií ze strany studentů a učitelů zajistí přípravu relevantních materiálů pro učitele a studenty
  • Červenec – prosinec 2024: Tvorba nástrojů pro učitele a studenty
  • Leden 2025: Testování nástrojů s participujícími učiteli a studenty
  • Únor 2025+: Výcvik zapojených učitelů a studentů a používání nástrojů. Platforma a chatbot s umělou inteligencí budou k dispozici učitelům a studentům

Nástroje mají odrážet skutečné potřeby učitelů a studentů, proto nyní potřebujeme zpětnou vazbu od vás učitelů a vašich studentů: zapojte se proto do PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍHO DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ. Podrobné informace a odkazy na šetření vám rádi poskytneme na e-mailové adrese: aktivitydoskol@odpovednaspolecnost.cz.

Chcete-li se zapojit vy nebo vaše škola do projektu WISE-ME, zanechte nám kontakt na vás prostřednictvím formuláře:

Partneři projektu