Posilujeme nevládní organizace a mladé angažované lidi

Nabízíte společensky prospěšná řešení? Oslovte svým příběhem.

DIGITÁLNÍ STORYTELLING pro nevládní sektor

Digital Storytelling for The Third Sector

CALL FOR PARTICIPANTS

Odjakživa jsme si předávali důležitá sdělení pomocí příběhu a oslovovali tak posluchače. Toto platí i v dnešní digitální době.

S cílem posílit neziskové organizace jsme spolu s partnery v Itálii (L’Altra Città) a Litvě (Alytus Music School) připravili komplexní praktický kurz storytellingu, na kterém se naučíte:

  • Formulovat sdělení formou příběhu tak, aby oslovilo cílovou skupinu
  • Používat různé sociální sítě při oslovování cílové skupiny
  • Využít hudbu a další umělecké prostředky, aby podpořily váš příběh
  • Formulovat zprávu, aby efektivně zasáhla cílovou skupinu (tzv. copywriting)
  • Vytvářet digitální obsah pomocí nástroje Canva
  • Vytvářet video animace, aby podpořily váš narativ příběhu

Kurz povedou zkušení experti na oblast prezentace na sociálních sítích, copywriting, tvorbu obrázků a videí, využití hudby a uměleckých nástrojů prezentace.

Na kurzu se potkáte se zástupci neziskového sektoru z Itálie a Litvy a budete s nimi sdílet své příběhy. Kurz je nyní otevřen pro 10 účastníků z Česka

Zveme vás k účasti na kurzu k digitálnímu storytellingu.

PRO KOHO: Zástupci NNO sektoru (bez věkového omezení) a angažovaní mladí ve věku kolem 18 až 35 let

ROZSAH: Kurz bude sestávat z osmi tříhodinových on-line bloků

CENA: Kurz je v tomto prvním běhu hrazen z prostředků EU a pro účastníky bude plně ZDARMA

KDY: Konání kurzu je rozděleno do dvou bloků (workshopy budou probíhat on-line):
• první blok workshopů proběhne od 14. června do 12. července

• druhý blok workshopů bude probíhat od 6. do 26. září

Kurzy budou probíhat jedenkrát týdně v odpoledních hodinách. Podrobný rozpis workshopů naleznete níže.

CO POTŘEBUJETE K ÚČASTI NA KURZU:

 Angažovanost a aktivní účast. Workshopy budou prakticky zaměřené a předpokládá se, že v rámci nich bude tvořit své příběhy nebo vašich organizací.
• Funkční počítač a připojení na internet (workshopy budou probíhat on-line)
• Základní schopnost porozumění v angličtině (úroveň B1 a vyšší). Workshopy budou probíhat v angličtině (vaše příběhy budete moc vytvářet i v češtině)

JAK SE ZAPOJIT: na kurz se přihlásíte vyplněním přihlášky: Kurz digitálního storytellingu.

NEODKLÁDEJTE PŘIHLÁŠENÍ. POČET ÚČASTNÍKŮ Z ČR JE 10 OSOB.

UZAVÍRKA PŘIHLÁŠEK: do naplnění kapacity. Neváhejte.

Podrobný rozpis a náplň workshopů

1. blok - červen - červenec

1. Storytelling for the third sector (3 ore) 14th June 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    What storytelling is

o    Which kind of organization do they use it?

o    What are the purposes? (sharing mission, fundraisning, people raising, etc.)

o    What are the main tools to be used?

o    Examples of digital storytelling from national or local organizations

2. How to tell a story (3 ore) 21st June 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    What do you want to tell (present, explain, persuade, argue)

o    Who do you want to persuade or educate?

o    How to create a story based on the main elements of the topic to be presented

o    How to create a storyboard with digital tools

3. Social media for digital storytelling #1 (3 ore) 28th June 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    How to use different social media to tell a story

o    Facebook, Instagram, Youtube storytelling examples

o    Where to find sources multimedia contents online

o    Policy social

4. Social media for digital storytelling #2 (3 ore) 12th July 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    How to use different social media to tell a story

o    Facebook, Instagram, Youtube storytelling examples

o    Where to find sources multimedia contents online

o    Policy social

2. blok - září

5. The role of the music in storytelling (3 ore) 6th September 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    How music can help to tell a story

o    Where to find sources for music online

o    How to combine music and video/photos online

6 The artistic way of making storytelling (3 ore) 13th September 2023 from 4 p.m. to 7 p.m.
(C.E.T.)

o    How the semantics of the image works

o    Storytelling in non verbal communiction

o    How to generate a new image – basics 

7 Social media copywriting and graphics in Canva (3 ore) 19th September 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    What is copywriting and how to write for social media

o    Tips for wrinting effective copy

o    How to adapt copy to its target audience

o    Canva Tool presentation and examples of digital storytelling with Canva

o    Exercises to learn the use of Canva

8 Canva video and animation maker (3 ore) 26th September 2023 from 4 p.m. to 7 p.m. (C.E.T.)

o    How to use video and animation to create a compelling narrative

o    Exploring Canva’s vast stock footage and music library

o    Creating video templates for your brand

o    How to easily adapt video content for multiple platform

Tento kurz jsme pro vás připravili v rámci projektu Digitální storytelling pro nevládní sektor (Digy.Story). Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

Více informací o projektu Digitální storytelling.

Financováno Evropskou unií. Názory vyjádřené jsou názory autora a neodráží nutně oficiální stanovisko Evropské unie či Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani EACEA za vyjádřené názory nenese odpovědnost.

Partneři projektu